Нэг эрүүл мэнд үйлчилгээ: Түргэн тест ба PCR цомгийн туршилт

2024 оны 04-р сарын 02

Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл

Төслийн 2-р бүрэлдэхүүн хэсэг: “Нэмүү өртгийн сүлжээний эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх” хүрээнд “Шинэлэг шийдэл” хөтөлбөрийн “МАА-Н ИННОВАЦИ ШИНГЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ” төрөлд 25 дэд төсөл шалгарч, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн дэмжлэг авах гэрээ байгуулсан.

“Нэг эрүүл мэнд үйлчилгээ: Түргэн тест ба PCR цомгийн туршилт” дэд төслийг “Гарааны праймер” ХХК

Төв аймгийн Эрдэнэ сум болон Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр суманд хэрэгжүүлж байна.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Энэ мэдээг Share хийгээрэй!

Төстэй мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *