FM89.1 радио сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлсэн тайлан

2024 оны 07-р сарын 03

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 39.5 дахь хэсэгт “Сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага сонгуулийн сурталчилгаа дууссанаас хойш 10 хоногийн дотор сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу Чойбалсан хотын радио IMONGOLIA FM-89.1 нь тайлан мэдээллээ хүргэж байна.

Тус радио нь сонгуульд оролцогч бүх нам, эвсэл, нэр дэвшигч нарт үнэ тариф болон цаг хуваарилалтын тэгш, тэнцвэртэй байдлыг хангаж ажиллалаа.

Саяар дорно ХХК

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Энэ мэдээг Share хийгээрэй!

Төстэй мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *