Дошин дээрээ атаман бай - Дорнод.НЭТ | Зургаа дахь жилдээ

Дорнод аймгийн 2020 оны төсвийг хэрхэн зарцуулах вэ?

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орон нутгийн төсөв

12.1.1Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл, нэг цэгийн үйчилгээний төв /Чулуунхороот сум/         83,266          83,266
22.1.2Багийн ажлын албаны байр /Хөлөнбуйр сум/         50,000          50,000
32.1.3Төрийн албан хаагчдын орон сууцыг шинээр бий болгоход дэмжлэг /Гурванзагал сум/       100,000         100,000
42.1.4Орон нутгийн өмчийн орон сууцыг шинээр бий болгох /Матад сум/         70,000          70,000
52.1.5Ахмадын байрны өргөтгөл /Баян-Уул сум/         55,000          55,000
62.1.7Чингис хааны хар сүлдний тахилгын байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлэх /Булган сум/       352,800         150,000
72.1.8Жуулчдад зориулсан мэдээллийн төв  /Чулуунхороот сум/         80,000          80,000
82.1.9Нисэх онгоцны буудал барих /Баяндун, Халхгол сум/       200,000         200,000
92.1.10Гал түймэр унтраах, аврах 53 дугаар ангийн барилгын ажилд дэмжлэг /Баян-Уул сум/         10,000          10,000
102.2.1Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нам даралтын зуухны засвар /Булган сум/         17,965          17,965
112.2.2Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар Цагаан-Овоо сум/         60,000          60,000
122.2.3Сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн байрны засвар, тохижилт /Баяндун, Дашбалбар сум/         20,000          20,000
132.2.4Мэргэжилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх үйлдвэрлэлийн дадлагын бааз         60,000          60,000
142.2.5“Ягаанцээнэ” өрхийн эмнэлгийн барилгын дотор засвар /Хэрлэн сум/         38,835          38,835
152.2.6Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасгийн өргөтгөл, шинэчлэлтэд шаардлагатай цахилгаан хангамжийн ажил /Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв/         73,638          73,638
162.2.7Аймгийн төрийн албан хаагчид буюу цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн залуучуудын сургалтын байрны тохижилт         20,000          20,000
172.3.1Төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд авто машин /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/       105,000         105,000
182.3.2Орон нутгийн өмчид авто машин худалдан авах /2ш/         53,000          53,000
192.3.3Сумын Засаг даргын Тамгын газарт авто машин /Гурванзагал сум/         45,000          45,000
202.3.4Сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн албан хэрэгцээнд авто машин /Баян-Уул, Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Чойбалсан сум/       114,000         114,000
212.3.5Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт авто машин         18,000          18,000
222.3.6Хувилах багаж, тоног төхөөрөмж /Орон нутгийн өмчийн газар/           6,500            6,500
232.3.7Албан хэрэгцээнд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж /Санхүүгийн хяналт, аудитын алба/           9,200            9,200
242.3.8Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах         10,000          10,000
252.3.9Гемодиализийн тасгийн тохижилт, тоног төхөөрөмж /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/         11,874          11,874
262.3.10Цахилгаан шатны засвар /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/           7,500            7,500
272.3.11Хүүхдийн тасагт УВЧ аппарат худалдан авах /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/           5,500            5,500
282.3.12Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нөхөн сэргээх өрөөнд шаардлагатай усан эмчилгээний ванн авах /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/           9,000            9,000
292.3.13Хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих төрийн байгууллагад шаардлагатай тоног, төхөөрөмж /Мэргэжлийн хяналтын газар/         49,000          49,000
302.3.14Нутгийн захиргааны 1, 2 дугаар байрны гал тогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж         17,000          17,000
312.3.15“Багийн хөгжлийг дэмжих ” хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын албаны хэрэгцээнд тоног, төхөөрөмж         46,000          46,000
322.3.16Соёл урлагийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тоног, төхөөрөмж         45,000          45,000
333.1.9Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн багаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцон ажиллах /Бүх сумын Засаг даргын Тамгын газар/         20,000          20,000
343.4.5Хүнсий ногоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сум, багт дэмжлэг үзүүлэх /Хэрлэн сум, 5 дугаар баг Баянтүмэн сум/         40,000          40,000
НИЙТ  1,903,078.0   1,700,278.0

Орон нутгийн хөгжлийн сан

12.1Сумын төвийн авто замын засвар /Баяндун сум/         25,000          25,000
22.2Сумын төвийн авто замын засвар /Баян-Уул сум/         10,000          10,000
32.3Сумын төвийн авто замын засвар /Чойбалсан сум/         10,000          10,000
42.4Хурд сааруулагч тэмдэг тэмдэглэгээг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/         28,500          28,500
52.5Хойд болон урд замын 6 уулзварт гэрлэн дохио шилжүүлэн суурилуулах ажилд шаардлагатай материалын зардал         31,382          31,382
62.6Тусгаар тогтнолын талбайн урд талын авто зам, зогсоолыг засварлах, шинэчлэх /Хэрлэн сум/         80,000          80,000
72.7Асфальт бетон авто замын засвар арчлалт /Уулзваруудыг нөхөж засварлах, хагарсан заадсыг хар лаваар бэхлэх/-д шаардлагатай материалын зардал         30,000          30,000
82.8Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж болон гүүрийн засвар, арчлалт         45,000          45,000
92.9Ялалт /зүүн цемент бетон/ гүүрийн чиглэлийн замыг засварлан 6*2 хавтангаар зам тавих         55,618          55,618
НИЙТ    315,500.0      315,500.0

Авто замын сан

12.1.1Цэцэрлэгийн барилгын дулааны узелийн угсралтын ажил /Хэрлэн сум, 2 дугаар цэцэрлэг/         19,583          19,583
22.1.2Сургууль, цэцэрлэгийн бүс төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх       270,000         270,000
32.1.3“Хүүхдэд ээлтэй орчин” төслийн хүрээнд хөдөөгийн сумын цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэнд, соёлын төвийг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгох       370,000         370,000
42.1.4Сумын төрийн байгууллагуудын ариун цэврийн байгууламжид бохир хуримтлуулах севтик суурилуулах /Дашбалбар сум/         20,000          20,000
52.1.5Чойбалсан-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам дагуух Нийтийн хоолны газрын ариун цэврийн байгууламжийн гадна бохир, халаалтын ажил         35,000          35,000
62.1.6Алслагдсан багт “Багийн мэдээллийн төв буюу хүний хөгжил сургалтын төв” байгуулах /Чулуунхороот сум, Цагаанчулуут баг/         71,388          71,388
72.1.7Ундны эх үүсвэр цэвэр ус хангамжийн ангийн II өргөгч станцын гадна бетонон хашаа суурилуулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/         58,576          58,576
82.1.8Ундны эх үүсвэр цэвэр усны станцын харуулын байранд металл илрүүлэгч болон иргэд нэвтрүүлэх орох гарах хаалт бүхий пункт байгуулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/         28,800          28,800
92.1.9Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслөөс Дорнод аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын 30 хувь /бүх сумдад/       340,200         340,200
102.2.2Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн засвар /Матад сум/         70,000          70,000
112.2.3Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Булган сум/         32,181          32,181
122.2.4Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Хөлөнбуйр сум/         37,955          37,955
132.2.5Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Чойбалсан сум/         21,774          21,774
142.2.6Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалт болон хэрэгцээний халуун усны узелийн засвар /Хэрлэн сум, 8 дугаар цэцэрлэг/           9,827            9,827
152.2.7Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогооны засварт дэмжлэг /Чойбалсан сум/         28,000          28,000
162.2.8Бага сургуулийн барилгын халаалтын тогооны засвар, бохирын системийг өргөтгөх, шинэчлэх /Хэрлэн сум, Хан-Уул сургууль/         12,212          12,212
172.2.9Цэвэр ус хангамжийн гадна шугам хоолойн засвар /Хэрлэн сум, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль/20,39720,397
182.2.10Бага сургуулийн барилгыг спорт заалтай хүзүүвчээр холбох /Баян-Уул сум/         78,893          78,893
192.2.11Ерөнхий боловсролын сургуулийг дотуур байртай хүзүүвчээр холбох /Баянтүмэн сум/         50,000          50,000
202.2.12Сургуулийн дотуур байрыг хүзүүвчээр холбох /Булган сум/         86,264          86,264
212.2.13Багийн бага сургууль байгуулахад дэмжлэг         50,000          50,000
222.2.14Сургуулийн хичээлийн Б байрны гадна засвар, коридор, ангиудын цонхны засвар /Хөлөнбуйр сум/         39,987          39,987
232.2.15Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/         48,766          48,766
242.2.16Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны цонхны засварын ажил /Хэрлэн сум 5 дугаар сургууль/         11,197          11,197
252.2.17Ерөнхий боловсролын сургууль бүрт жишиг анги байгуулна.       158,000         158,000
262.2.18Ерөнхий боловсролын Дорнод ахлах сургуульд Лингафоны кабинет         36,110          36,110
272.2.19Соёлын төвийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Баяндун сум/         16,625          16,625
282.2.20Соёлын төвийн барилгын дээврийн засвар /Хөлөнбуйр сум/         15,404          15,404
292.2.21Соёлын төвийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн сум/         15,000          15,000
302.2.22Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нам даралтын зуухны засвар /Хөлөнбуйр сум/         13,439          13,439
312.2.23Хүүхдийн цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Баян-Уул сум/         18,000          18,000
322.2.24Үйлчилгээний авто машин, механизмын авто гражийн халаалтын зуух /Чойбалсан хөгжил орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар/         38,000          38,000
332.2.25Дулааны шугам, сүлжээний өргөтгөл Хэрлэн сум, 8 дугаар баг/         10,000          10,000
342.2.26 Багийн ажлын албаны байрны гадна инженерийн шугам /Хэрлэн сумын 10 дугаар баг/         90,000          90,000
352.2.27Инженерийн шугам, сүлжээний засвар /Хэрлэн сум 4 дүгээр баг, багшийн коллежийн 5, 6, 7 дугаар байр/         30,000          30,000
362.2.28Ашиглалтгүй болсон янданг буулгах ажлын зардал /Хэрлэн сум 2 дугаар баг/         15,000          15,000
372.2.29Нийтийн орон сууцны барилгын засвар /Хэрлэн сум, 11 дүгээр баг, 406 дугаар байр/         15,000          15,000
382.2.30Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сумын 6-р багт-2, 7 дугаар багт 3, 9 дүгээр багт 4, 11 дүгээр багт 1, Халхгол суманд 4/       694,984         694,984
392.3.1Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмж       130,000         130,000
402.3.2Ерөнхий боловсролын сургуульд “Жаргалан” кафе байгуулах /бүх сумын сургуульд/         70,000          70,000
412.3.3Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэгт “Багш хөгжлийн төв” байгуулах       118,000         118,000
422.3.4Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны тохижилт тавилга, тоног төхөөрөмж /Баян-Уул, Сэргэлэн, Хөлөнбуйр сум/         35,000          35,000
432.3.5Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тоног төхөөрөмж         25,000          25,000
442.3.6Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна тоглоом /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/         30,600          30,600
452.3.7Соёлын төвийн тоног, төхөөрөмж /Булган, Чойбалсан сум/         40,252          40,252
462.3.8Орон нутаг судлах танхимын тохижилт, тоног, төхөөрөмж         54,672          54,672
472.3.9Орон нутаг судлах танхимын өргөтгөл /Сэргэлэн сумын соёлын төв/         65,000          65,000
482.3.10Аймгийн төв номын сангийн Эрдэм шинжилгээний танхимын тохижилт           6,000            6,000
492.3.11Аймгийн Хөгжимт драмын театрын бага танхимын тохижилт, шаардлагатай тоног төхөөрөмж         33,600          33,600
502.3.12Аймгийн Спортын ордны зааланд шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Биеийн тамир, спортын газар/         16,000          16,000
512.3.13Эмнэлгийн түргэн тусламжийн авто машин /Булган, Дашбалбар, Цагаан-Овоо сум/       105,000         105,000
522.3.14Аймгийн музейн сан хөмрөг, үзмэр нэмэгдүүлэх         20,000          20,000
532.3.15Залуучуудын “Гарааны бизнесийг дэмжих Start-up”  төвийг шинээр байгуулахад шаардлагатай тохижилт, тоног төхөөрөмж       120,000         120,000
542.3.16Мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог хэрэгжүүлэх мал эмнэлэгийн цахим гэрчилгээ нэвтрүүлнэ.       150,000         150,000
552.4.1“Ган Хэрлэн” зочид буудлын арын хатуу хучилттай авто замаас “Маршал” хотхон хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих /100м/         73,813          73,813
562.4.2Орон сууцны 24,25 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих /6-р баг/         32,866          32,866
572.4.3Орон сууцны 15,16 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих /9-р баг/         34,987          34,987
582.4.4Орон сууцны 9, 11 дүгээр байр дунд явган хүний зам барих /9-р баг/         19,084          19,084
592.4.5Орон сууцны 12, 13, 14, 17 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих         51,227          51,227
602.4.6Орон сууцны 21 дүгээр байрны урд талд явган хүний зам барих /6-р баг/         11,662          11,662
612.4.7Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам дагуу түр буудаллах цэгийн гадна тохижилт, авто зогсоол барих ажлыг эхлүүлэх       735,662         300,000
622.4.8Авто машины зогсоол /Хэрлэн сум 2, 9 дүгээр баг/         40,000          40,000
632.4.9Хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах /Хэрлэн, Хөлөнбуйр, Чойбалсан сум/       220,000         220,000
642.4.10Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн хөгжлийн төв, 15-р цэцэрлэг рүү явган хүний зам, гэрэлтүүлэг бүхий хатуу хучилттай авто зам барих  /300м/       210,000         210,000
652.4.11Зам, талбайн гэрэлтүүлэгийн материал худалдан авах /Хэрлэн сум, Чойбалсан сум/       130,000         130,000
662.4.12Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, махны захуудад камержуулалт, засвар, шинэчлэлт хийх /Хэрлэн сум/         50,000          50,000
672.4.13Төв замын гэрэлтүүлэг засвар, шинэчлэлт /Хэрлэн сум/         50,000          50,000
682.4.14Хэрлэн голын эргийг талхагдлаас хамгаалах зорилгоор авто машины зогсоол, явган хүний зам барих /Хэрлэн сум/       120,000         120,000
692.4.15Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн тохижилт /Чойбалсан сум/         60,000          60,000
702.4.16Аймгийн хилийн заагт мэдээллийн самбар бүхий авто зогсоол барих /Хөлөнбуйр сум/         31,000          31,000
712.4.17Галын голын гарамын засвар /Сэргэлэн сум/         60,000          60,000
722.4.18Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын материалын зардал /Баянтүмэн, Хянганы гудамжны гэрэлтүүлгийг шинэчлэх/         24,826          24,826
732.4.19Сумын төвөөс Чух нуурын чиглэлд Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажилд дэмжлэг /Дашбалбар сум/       120,000         120,000
742.4.20Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажилд дэмжлэг /Хөлөнбуйр сум/         20,000          20,000
752.4.21Цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/         31,000          31,000
762.4.22Дулааны шугам сүлжээний дэд станцад ялтсан бойлер суурилуулах /Хэрлэн сум, 7 дугаар баг/       225,816         225,816
772.5.1“Шинэ усан сан-6” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум/         60,000          60,000
782.5.2Худаг уст цэг, цооног гаргах /Сумдад/       130,000         130,000
792.6.1Дорнод аймагт 2021 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын барилга, байгууламж, их засварын ажлын зураг төслийн зардал         50,000          50,000
802.6.2Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга, байгууламжийг буулгах ажлын ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх.         10,000          10,000
812.6.3Чойбалсан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу макет хийх         20,000          20,000
822.6.4Тугийн сүмийн төлөвлөлт, зураг төсөвт шинэчлэлт хийлгэх         10,000          10,000
833.7“Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх” төсөл хэрэгжүүлэх         24,000          24,000
843.9БЗДХ өвчлөлийг бууруулах         50,000          50,000
853.12“Элэгний В вирусын халдваргүй нярай” төслийг үргэлжлүүлж, дархлал тогтцыг үнэлэх         20,000          20,000
863.14Зорилтот бүлгийн болон суурь өвчлөлтэй хүүхдүүдийг зуны сувилалд хамруулах         30,000          30,000
873.15Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /14-17 насны/         10,000          10,000

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

12.1.1Рашааны эхийг хашиж хамгаална. /Дашбалбар сумын Чухын булаг, рашаан, Гурваннзагал сумын Хэрэмтийн рашаан, Чойбалсан сумын Минжүүрийн рашаан/         35,000          35,000
22.1.2Булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах /Баяндун, Баян-Уул, Баянтүмэн, Дашбалбар сум/         36,000          36,000
32.1.3Буйр нуураас суваг татаж Баян нуурын урсацыг сэргээх         74,422          74,422
42.1.4Баруун нуурыг тохижуулах, мод тарих /Матад сум/         50,000          50,000
52.1.5Худгийн уст цэг, цооног гаргах /Бүх суманд 1 болон хилийн зурвас бүхий суманд 3/       170,000         170,000
62.1.6Ногоон байгууламжтай талбайд усны нөөц бүрдүүлэх, усалгааны нөхцөлийг сайжруулах /Хэрлэн сум/         30,000          30,000
72.1.7Хэрлэн голыг талхагдлаас хамгаалах эко талбай хийх       140,000         140,000
82.2.2Түймэрт шатсан талбайд ойжуулалтын ажил хийнэ.  /Баян-уул сум 50 га /         34,700          34,700
92.2.3Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижуулах         90,000          90,000
102.2.4Нийтийн эзэмшлийн талбайн хөрсийг элэгдлээс хамгаалах зорилгоор ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлнэ.         93,396          93,396
112.3.1Ан амьтдын амьдрах орчныг хамгаалж, сэргээн нутагшуулан тоо толгойг нэмэгдүүлэх         20,000          20,000
122.3.8Хэрлэн голын загасны төрөл зүйлийг судлах судалгааны ажлын зардал         15,000          15,000
132.4.1“Цэмцгэр Чойбалсан” хөтөлбөрийн хүрээнд хур хогийг цэвэрлэх /Хэрлэн сум, 1, 5 дугаар баг/         80,000          80,000
142.4.5Иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах, хогийг эх үүсвэрт нь ангилан ялгах ажлыг үргэлжлүүлэх         55,000          55,000
НИЙТ    923,518.0      923,518.0

Эх сурвалж: Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар

Goy!
XaXa
Gaihaltai
Haramsaltai
Teneglel
Boliyoo!
Мэдээг сошиалд түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Холбоотой мэдээ

Сэтгэгдэл

  1. иргэн гуай өгүүлрүүн:

    Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр төсөвт байгууллагуулын засвар хийдэггүй,замын сангийн хөрөнгөөр хийдэг юмуу?

    Өндөрхаан-Чойбалсангийн авто замын дагуу авто зогсоол барих ажлыг эхлүүлхэд 735,7 сая төгрөг зарцуулж болж байгаа юмуу, мөнгө угаах гээд байгаа юм бол аймгийнхаа төвд ажил хийгээч

    Нийт төсөвт өртөг нь хэдэн тэрбум төгрөг юм бол

Та юу гэж бодож байна?

Your email address will not be published.

*