Дорнод аймгийн Халхгол сумын Ялалт музей Монголд анх удаагаа 3 км-ийн радиустай 1939 оны дайны түүхийн хээрийн музей байгуулаад байгаа билээ. Хээрийн энэхүү музейн зарим үзмэрийн зургийг хүргэж байна.