Дорнод аймгийн бизнес мэдээллийн сайт

УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулууны санал, санаачилгаар Дорнод аймагт хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтууд (2013-2020)

УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулууны санал, санаачилгаар
Монгол Улсын төсвийн тухай хууль,
салбарын яамдын төсөвт багцад тусгагдан хэрэгжүүлсэн
бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнүүд

Зам харилцаа
2013-2015 Хөлөнбуйр суман дахь Хэрлэн голын төмөр бетон гүүр шинэ 5.089000
2014 Чойбалсан хотын төв замын гэрэлтүүлэг (10км, 550 ш) шинэ 515000
2014 Чойбалсан хотын төв зам шинээр тавих ажлын нэмэлт санхүүжилт (ЗГ) шинэ +900000
2018 Чойбалсан хотын арын төв зам зураг төсөв, ТЭЗҮ 300000
2019 Хэрлэн голын зүүн цементэн гүүр их засвар 700000
2019-2020 Чойбалсан хотын арын төв замын шинэчлэлт шинэ (хийгдэж байгаа) 10.900000
Эрчим хүч
2013 Чойбалсан-Халхгол чиглэлийн ЦДАШ зураг төсөв, ТЭЗҮ 250000
2015-2016 Чойбалсан-Халхгол чиглэлийн ЦДАШ 35квт – 400км шинэ 4.400000
2018-2019 Сумын төвүүдийн 0.4 кВт шугам сүлжээ шинэчлэлт (ЭХЯ)Баян-Уул, Булган, Гурванзагал, Матад, Халхгол, Хөлөнбуйр, Чулуунхороот сумд 1.000000
2018-2019 Чойбалсан-Булган чиглэлийн ЦДАШ 35квт – 38.2км шинэ 2.000000
2019 Чойбалсан хотын шинэ суурьшлын 7 бүсийг цахилгаанаар хангах 680000
2019 Чойбалсан хотын цэвэр усны цахилгаан хангамж сайжруулах 250000
2019 Чойбалсан хотын цахилгаан хангамжийн шинэчлэл 383000
2020 ДБЭХС ТӨХК ДЦС-ын хүчин чадлыг 50мВт-аар өргөтгөх шинэ (2020 онд эхлэх) 52.000000
Инженерийн шугам сүлжээ
2020 Халхгол сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг Шинэ сумын инженерийн шугам сүлжээнд холбох (2020 онд хийгдэх) 1.000000
2020 1, 5-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын инженерийн шугам сүлжээ (2020 онд хийгдэх) 336000
Боловсрол
2011-2013 Хэрлэн сумын 12-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нэмэлт санхүүжилт +270700
2011-2014 Хэрлэн сумын Хан-Уул сургуулийн барилгын нэмэлт санхүүжилт
2013-2015 Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.179200
2013-2015 Хэрлэн сумын 11-р цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.348900
2013-2015 Хөлөнбуйр сумын цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.080100
2014-2015 Хөлөнбуйр сумын сургуулийн спорт заал шинэ 668700
2014-2015 Хэрлэн сумын 6-р сургуулийн спорт заал шинэ 938300
2014-2015 Матад сумын сургуулийн спорт заал шинэ 677300
2013-2016 Баян-Уул сумын цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.592700
2013-2016 МСҮТ-ийн барилга шинэ 4.149000
2018 Сургууль, цэцэрлэгийн их засвар шинэчлэлт багц·  Хэрлэн сумын 1-р сургуулийн дээвэр, сантехникийн иж бүрэн засвар

·  Булган сумын сургуулийн их засвар

·  Хэрлэн сумын Шинэ хөгжил сургуулийн дээврийн их засвар

·  Сэргэлэн сумын ЕБС-дотуур байрны хүзүүвчний барилга

·  Хэрлэн сумын 8-р цэцэрлэгийн урлагийн заалыг тохижуулах

·  Гурванзагал сумын дотуур байрны гаднах фасад, агааржуулалт

·  Халхгол сумын Ялалт багийн дунд сургуулийн их засвар

603100
2018-2019 Хэрлэн сумын 17-р цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.300000
2018-2019 Хэрлэн сумын 18-р цэцэрлэгийн барилга шинэ 1.500000
2018-2019 Хэрлэн сумын 2-р сургуулийн спорт заал шинэ 824000
2019 Сургууль, цэцэрлэгийн их засвар шинэчлэлт багц·  Хэрлэн сумын 9-р багийн 1-р цэцэрлэгийн их засвар

·  Төмөр замын 5-р цэцэрлэгийн их засвар

·  10-р багийн 8-р цэцэрлэгийн их засвар

·  6-р багийн 14-р цэцэрлэгийн их засвар

·  Матад сумын цэцэрлэгийн их засвар

·  Чойбалсан сумын дунд сургуулийн их засвар

850000
2019-2020 Хэрлэн сумын 1-р сургуулийн бага сургуулийн өргөтгөл шинэ (хийгдэж байгаа) 1.420000
2019-2020 Хэрлэн сумын 5-р сургуулийн бага сургуулийн өргөтгөл шинэ (хийгдэж байгаа) 1.420000
2020 Сургууль, цэцэрлэгийн их засвар шинэчлэлт багц· Булган сумын ЕБС дотуур байр их засвар (2020 онд хийгдэх)

· Матад сумын ЕБС хичээлийн байрны их засвар (2020 онд хийгдэх)

260000
2020 Сэргэлэн сумын цэцэрлэгийн барилга шинэ (2020 онд хийгдэх) 1.700000
2020 Хөлөнбуйр сумын ЕБС-ийн дотуур байрны барилга шинэ (2020 онд хийгдэх) 1.600000
2020 Хэрлэн сумын 1-р цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл шинэ (2020 онд хийгдэх) 1.100000
Төрийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд
2012-2013 Аймгийн Төв номын сангийн өртгөтгөлийн нэмэлт санхүүжилт +300000
2013-2016 Аймгийн Боловсрол, Соёл урлагийн газрын барилга шинэ 1.285600
2013-2014 Хэрлэн сумын 9 цэгт Сагсан бөмбөгийн самбар бүхий хашаажуулсан спорт талбай шинэ 932400
2014-2015 Хэрлэн сумын 2-р багийн спорт заал шинэ 910300
2014-2016 Дашбалбар сумын Урлаг, спортын заал шинэ 738100
2014-2016 Чойбалсан сумын Соёлын төвийн барилга шинэ 1.172100
2018-2019 Матад сумын Соёлын төвийн барилга шинэ (хийгдэж байгаа) 1.500000
2019 Гурванзагал сумын Соёлын төвийн барилга шинэ (хийгдэж байгаа) 1.500000
2019-2020 Аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийн барилга шинэ (хийгдэж байгаа) 800000
Эрүүл мэнд
2015 Асралт үйлс ӨЭМТ-ийн барилга шинэ 750000
2013-2015 БОЭТ-ийн Төрөх, эмэгтэйчүүдийн тасгийн барилга шинэ 2.700000
2017-2020 Аймгийн түргэн тусламжийн авто машины парк шинэчлэлт (ЭМЯ) шинэБОЭТ, Баян-Уул, Гурванзагал, Чойбалсан, Сэргэлэн, Матад, Халхгол сумын эмнэлэгт
2019 БОЭТ-ийн Мэс заслын тасгийн Вакум хагалгааны өрөө шинэ 600000
2019 БОЭТ-ийн Компьютерт томографийн аппарат (ЭМЯ+Японы тусламж+Орон нутгийн төсөв) шинэ 1.300000
2019 БОЭТ-ийн Суурин рентген аппарат шинэ 250000
2019 БОЭТ-ийн Бөөр, шээсний замын мэс заслын аппарат /багаж/ (ЭМЯ) шинэ 200000
2020 БОЭТ-ийн Нуруу бэхлэх аппарат /багаж/, түнх болон өвдөгний үе солих мэс заслын суурь багаж шинэ (2020 онд хийгдэх) 200000
Мэдээг түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдэл бичихдээ ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална уу.

*