Дорнод аймгийн бизнес мэдээллийн сайт

Улсын төсөв-2022: Дорнод аймагт хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ажлууд

3c59dc048e8850243be8079a5c74d079

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн тухай, Ирээдүйн өв сангийн 2022 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг УИХ-ын намрын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн (2021.11.12) баталлаа.

Ирэх онд улсын хэмжээнд 2.5 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэхээс зам тээвэр, эрчим хүч, барилга, бүтээн байгуулалтын салбарт 1.8 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ.

Дорнод аймагт 2022 онд шинээр эхлэх болон өнгөрсөн жилүүдэд хийгдэж эхэлсэн 37 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр хөрөнгө оруулалтын нийт төсөвт өртөг 400,7 тэрбум төгрөг бөгөөд 2022 онд 104.1 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх аж.

2022 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр Дорнод аймагт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалттай танилцана уу.

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль. 2-р хавсралт

  • ШИЛЖИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (Нийт 19 төсөл, арга хэмжээ)
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх Дуусах Төсөвт өртөг 2022 онд санхүүжих
III.1.1.29 Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2021 2023      11,858.7        4,200.0
IV.2.1.2 Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ 2020 2022        2,439.0        1,158.5
V.1.1 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ 2011 2022        9,130.4        3,142.1
X.4.1.1 Эрээнцавын шалган нэвтрүүлэх заставын өргөтгөл, хилийн отряд шинээр байгуулах /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 2021 2022        6,000.0        4,700.0
XII.1.81 Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн шугамыг инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох /Дорнод, Халхгол сум/ 2020 2022        3,146.9        2,146.9
XIII.1.1.20 Дотуур байрын барилга, 150 ор /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/ 2019 2022        1,661.0           703.5
XIII.1.1.63 Сургуулийн барилга, 640 суудал /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/ 2019 2022        4,000.0        1,812.3
XIII.1.1.130 Цэцэрлэгийн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/ 2019 2022        1,899.3           176.8
XIII.1.1.160 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Баянтүмэн сум/ 2019 2022        2,163.8        1,017.8
XIII.1.1.161 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Сэргэлэн сум/ 2020 2022        1,741.4           410.2
XIII.1.1.162 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/ 2019 2022        1,842.6           600.0
XIII.1.1.216 Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 100 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2020 2022        1,373.0           234.9
XIV.1.9 Музейн барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2019 2022        3,363.3           895.7
XIV.1.27 Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Дорнод, Булган сум/ 2020 2022        1,617.8           231.0
XIV.1.37 Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2019 2022        1,797.0           115.6
XV.1.1.9 Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, 5.5 км /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2019 2022      10,900.0           439.8
XV.2.1.4 Улз голын төмөр бетон гүүр /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 2021 2022        2,500.0        1,797.8
XVIII.1.7 Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөл /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2020 2023      52,000.0      20,000.0
XIX.1.3 Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 200 ор /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2021 2023        9,380.0        4,000.0
Дүн    128,814.2      47,783.0
  • ШИНЭ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ (Нийт 18 төсөл, арга хэмжээ)
Хуулийн дугаар Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Эхлэх Дуусах Төсөвт өртөг 2022 онд санхүүжих
VII.1.1 Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ 2022 2022        1,550.0        1,550.0
X.4.2.1 Хилийн 0132 дугаар ангийн Авдархараат салбарын орон сууцны барилгын их засвар /Дорнод, Чулуунхороот сум/ 2022 2022           200.0           200.0
X.4.2.2 Хилийн 0306 дугаар ангийн Бага хүрээ салбарын их засвар /Дорнод, Матад сум/ 2022 2022           510.1           510.1
XII.1.90 Аймгийн төвийн 1800 айлын орон сууцны хорооллын цахилгаан хангамж, инженерийн шугам сүлжээ /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2022 2024        9,800.0           960.0
XIII.1.1.261 Дотуур байрны барилга, 160 ор /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2022 2023        2,916.2           600.0
XIII.1.1.266 Спорт заалны барилга /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/ 2022 2023        1,511.0           500.0
XIII.1.1.289 Сургуулийн барилга, урлаг заал /Дорнод, Баяндун сум, 1 дүгээр баг/ 2022 2024        3,373.4           417.6
XIII.1.1.324 Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Дорнод, Хэрлэн сум, 11 дүгээр баг/ 2022 2023        3,040.0           900.0
XIII.2.2.1 Политехникийн коллежийн барилгын дээврийн засвар /Дорнод/ 2022 2022           300.0           300.0
XV.1.1.53 Баян-Уул сумаас Ульхан боомт хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Дорнод, Баян-Уул сум/ 2022 2024      49,820.0        9,000.0
XV.1.1.55 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас Хавиргын боомт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 124.5 км /Дорнод/ 2022 2025    114,044.9      20,853.1
XV.1.1.57 Норовлин сумаас Баян-Уул чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 71 км /Хэнтий, Норовлин сум, Дорнод, Баян-уул сум/ 2022 2024      66,740.0      10,500.0
XV.1.1.58 Орон сууцны Залуус хорооллын доторх хатуу хучилттай авто зам, 1.09 км /Дорнод, Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг/ 2022 2022        1,500.0        1,500.0
XV.2.1.14 Улз голын төмөрбетон гүүр, 48 у/м /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2022 2022        1,906.1        1,906.1
XVII.1.34 Үр тариа хадгалах агуулах /Увс, Дорнод/ 2022 2023        5,000.0        2,000.0
XVIII.1.25 Дашбалбар сумын цахилгаан хангамжийн 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын 1000 КВа чадалтай дэд өртөө /Дорнод, Дашбалбар сум/ 2022 2023        7,351.0        3,675.5
XIX.1.46 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн инженерийн шугам сүлжээ, дотоод засал, тоног төхөөрөмж /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2022 2023        2,300.0           900.0
XIX.2.3 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн цахилгаан шатны шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум/ 2022 2022           100.0           100.0
Дүн    271,962.7      56,372.4

 

Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хууль. 4-р хавсралт

Олон улсын байгууллагын төсөл, хөтөлбөрөөс 2022 онд
сумдын Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох урамшуулал

/мянган төгрөг/

 

Дорнод        302,546.2
1 Баянтүмэн сум          16,199.7
2 Баян-Уул сум          49,631.5
3 Булган сум          15,412.0
4 Гурванзагал сум          17,445.6
5 Сэргэлэн сум          13,177.6
6 Хэрлэн сум        108,235.3
7 Цагаан-Овоо сум          27,409.2
8 Чойбалсан сум          26,613.3
9 Чулуунхороот сум          28,422.0
Мэдээг түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Сэтгэгдэл

  1. Зочин

    Хөөрхий манай сургуулийн барилга байдаггүй ээ

Leave a Reply to Зочин Cancel reply

Сэтгэгдэл бичихдээ ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална уу.

*