Дорнод аймгийн бизнес мэдээллийн сайт

Дорнод аймгийн 2020 оны төсвийг хэрхэн зарцуулах вэ?

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Орон нутгийн төсөв

1 2.1.1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөл, нэг цэгийн үйчилгээний төв /Чулуунхороот сум/          83,266           83,266
2 2.1.2 Багийн ажлын албаны байр /Хөлөнбуйр сум/          50,000           50,000
3 2.1.3 Төрийн албан хаагчдын орон сууцыг шинээр бий болгоход дэмжлэг /Гурванзагал сум/        100,000          100,000
4 2.1.4 Орон нутгийн өмчийн орон сууцыг шинээр бий болгох /Матад сум/          70,000           70,000
5 2.1.5 Ахмадын байрны өргөтгөл /Баян-Уул сум/          55,000           55,000
6 2.1.7 Чингис хааны хар сүлдний тахилгын байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлэх /Булган сум/        352,800          150,000
7 2.1.8 Жуулчдад зориулсан мэдээллийн төв  /Чулуунхороот сум/          80,000           80,000
8 2.1.9 Нисэх онгоцны буудал барих /Баяндун, Халхгол сум/        200,000          200,000
9 2.1.10 Гал түймэр унтраах, аврах 53 дугаар ангийн барилгын ажилд дэмжлэг /Баян-Уул сум/          10,000           10,000
10 2.2.1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нам даралтын зуухны засвар /Булган сум/          17,965           17,965
11 2.2.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын засвар Цагаан-Овоо сум/          60,000           60,000
12 2.2.3 Сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн байрны засвар, тохижилт /Баяндун, Дашбалбар сум/          20,000           20,000
13 2.2.4 Мэргэжилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх үйлдвэрлэлийн дадлагын бааз          60,000           60,000
14 2.2.5 “Ягаанцээнэ” өрхийн эмнэлгийн барилгын дотор засвар /Хэрлэн сум/          38,835           38,835
15 2.2.6 Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасгийн өргөтгөл, шинэчлэлтэд шаардлагатай цахилгаан хангамжийн ажил /Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв/          73,638           73,638
16 2.2.7 Аймгийн төрийн албан хаагчид буюу цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн залуучуудын сургалтын байрны тохижилт          20,000           20,000
17 2.3.1 Төрийн байгууллагын албан хэрэгцээнд авто машин /Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/        105,000          105,000
18 2.3.2 Орон нутгийн өмчид авто машин худалдан авах /2ш/          53,000           53,000
19 2.3.3 Сумын Засаг даргын Тамгын газарт авто машин /Гурванзагал сум/          45,000           45,000
20 2.3.4 Сумдын цагдаагийн тасаг, хэсгийн албан хэрэгцээнд авто машин /Баян-Уул, Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Чойбалсан сум/        114,000          114,000
21 2.3.5 Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасагт авто машин          18,000           18,000
22 2.3.6 Хувилах багаж, тоног төхөөрөмж /Орон нутгийн өмчийн газар/            6,500             6,500
23 2.3.7 Албан хэрэгцээнд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж /Санхүүгийн хяналт, аудитын алба/            9,200             9,200
24 2.3.8 Нийгмийн эрүүл мэндийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах          10,000           10,000
25 2.3.9 Гемодиализийн тасгийн тохижилт, тоног төхөөрөмж /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/          11,874           11,874
26 2.3.10 Цахилгаан шатны засвар /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/            7,500             7,500
27 2.3.11 Хүүхдийн тасагт УВЧ аппарат худалдан авах /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/            5,500             5,500
28 2.3.12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нөхөн сэргээх өрөөнд шаардлагатай усан эмчилгээний ванн авах /Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв/            9,000             9,000
29 2.3.13 Хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих төрийн байгууллагад шаардлагатай тоног, төхөөрөмж /Мэргэжлийн хяналтын газар/          49,000           49,000
30 2.3.14 Нутгийн захиргааны 1, 2 дугаар байрны гал тогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж          17,000           17,000
31 2.3.15 “Багийн хөгжлийг дэмжих ” хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын албаны хэрэгцээнд тоног, төхөөрөмж          46,000           46,000
32 2.3.16 Соёл урлагийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тоног, төхөөрөмж          45,000           45,000
33 3.1.9 Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн багаар хэрэглэгчийн үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцон ажиллах /Бүх сумын Засаг даргын Тамгын газар/          20,000           20,000
34 3.4.5 Хүнсий ногоо дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сум, багт дэмжлэг үзүүлэх /Хэрлэн сум, 5 дугаар баг Баянтүмэн сум/          40,000           40,000
НИЙТ   1,903,078.0    1,700,278.0

Орон нутгийн хөгжлийн сан

1 2.1 Сумын төвийн авто замын засвар /Баяндун сум/          25,000           25,000
2 2.2 Сумын төвийн авто замын засвар /Баян-Уул сум/          10,000           10,000
3 2.3 Сумын төвийн авто замын засвар /Чойбалсан сум/          10,000           10,000
4 2.4 Хурд сааруулагч тэмдэг тэмдэглэгээг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/          28,500           28,500
5 2.5 Хойд болон урд замын 6 уулзварт гэрлэн дохио шилжүүлэн суурилуулах ажилд шаардлагатай материалын зардал          31,382           31,382
6 2.6 Тусгаар тогтнолын талбайн урд талын авто зам, зогсоолыг засварлах, шинэчлэх /Хэрлэн сум/          80,000           80,000
7 2.7 Асфальт бетон авто замын засвар арчлалт /Уулзваруудыг нөхөж засварлах, хагарсан заадсыг хар лаваар бэхлэх/-д шаардлагатай материалын зардал          30,000           30,000
8 2.8 Орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламж болон гүүрийн засвар, арчлалт          45,000           45,000
9 2.9 Ялалт /зүүн цемент бетон/ гүүрийн чиглэлийн замыг засварлан 6*2 хавтангаар зам тавих          55,618           55,618
НИЙТ     315,500.0       315,500.0

Авто замын сан

1 2.1.1 Цэцэрлэгийн барилгын дулааны узелийн угсралтын ажил /Хэрлэн сум, 2 дугаар цэцэрлэг/          19,583           19,583
2 2.1.2 Сургууль, цэцэрлэгийн бүс төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх        270,000          270,000
3 2.1.3 “Хүүхдэд ээлтэй орчин” төслийн хүрээнд хөдөөгийн сумын цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэнд, соёлын төвийг боловсон ариун цэврийн байгууламжтай болгох        370,000          370,000
4 2.1.4 Сумын төрийн байгууллагуудын ариун цэврийн байгууламжид бохир хуримтлуулах севтик суурилуулах /Дашбалбар сум/          20,000           20,000
5 2.1.5 Чойбалсан-Өндөрхаан чиглэлийн авто зам дагуух Нийтийн хоолны газрын ариун цэврийн байгууламжийн гадна бохир, халаалтын ажил          35,000           35,000
6 2.1.6 Алслагдсан багт “Багийн мэдээллийн төв буюу хүний хөгжил сургалтын төв” байгуулах /Чулуунхороот сум, Цагаанчулуут баг/          71,388           71,388
7 2.1.7 Ундны эх үүсвэр цэвэр ус хангамжийн ангийн II өргөгч станцын гадна бетонон хашаа суурилуулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/          58,576           58,576
8 2.1.8 Ундны эх үүсвэр цэвэр усны станцын харуулын байранд металл илрүүлэгч болон иргэд нэвтрүүлэх орох гарах хаалт бүхий пункт байгуулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/          28,800           28,800
9 2.1.9 Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төслөөс Дорнод аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын 30 хувь /бүх сумдад/        340,200          340,200
10 2.2.2 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн засвар /Матад сум/          70,000           70,000
11 2.2.3 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Булган сум/          32,181           32,181
12 2.2.4 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Хөлөнбуйр сум/          37,955           37,955
13 2.2.5 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Чойбалсан сум/          21,774           21,774
14 2.2.6 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын халаалт болон хэрэгцээний халуун усны узелийн засвар /Хэрлэн сум, 8 дугаар цэцэрлэг/            9,827             9,827
15 2.2.7 Ерөнхий боловсролын сургуулийн халаалтын тогооны засварт дэмжлэг /Чойбалсан сум/          28,000           28,000
16 2.2.8 Бага сургуулийн барилгын халаалтын тогооны засвар, бохирын системийг өргөтгөх, шинэчлэх /Хэрлэн сум, Хан-Уул сургууль/          12,212           12,212
17 2.2.9 Цэвэр ус хангамжийн гадна шугам хоолойн засвар /Хэрлэн сум, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль/ 20,397 20,397
18 2.2.10 Бага сургуулийн барилгыг спорт заалтай хүзүүвчээр холбох /Баян-Уул сум/          78,893           78,893
19 2.2.11 Ерөнхий боловсролын сургуулийг дотуур байртай хүзүүвчээр холбох /Баянтүмэн сум/          50,000           50,000
20 2.2.12 Сургуулийн дотуур байрыг хүзүүвчээр холбох /Булган сум/          86,264           86,264
21 2.2.13 Багийн бага сургууль байгуулахад дэмжлэг          50,000           50,000
22 2.2.14 Сургуулийн хичээлийн Б байрны гадна засвар, коридор, ангиудын цонхны засвар /Хөлөнбуйр сум/          39,987           39,987
23 2.2.15 Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын сантехникийн засвар /Хэрлэн сум, 1 дүгээр сургууль/          48,766           48,766
24 2.2.16 Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны цонхны засварын ажил /Хэрлэн сум 5 дугаар сургууль/          11,197           11,197
25 2.2.17 Ерөнхий боловсролын сургууль бүрт жишиг анги байгуулна.        158,000          158,000
26 2.2.18 Ерөнхий боловсролын Дорнод ахлах сургуульд Лингафоны кабинет          36,110           36,110
27 2.2.19 Соёлын төвийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Баяндун сум/          16,625           16,625
28 2.2.20 Соёлын төвийн барилгын дээврийн засвар /Хөлөнбуйр сум/          15,404           15,404
29 2.2.21 Соёлын төвийн барилгын халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн сум/          15,000           15,000
30 2.2.22 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын нам даралтын зуухны засвар /Хөлөнбуйр сум/          13,439           13,439
31 2.2.23 Хүүхдийн цэцэрлэгийн салбар байгуулахад дэмжлэг /Баян-Уул сум/          18,000           18,000
32 2.2.24 Үйлчилгээний авто машин, механизмын авто гражийн халаалтын зуух /Чойбалсан хөгжил орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар/          38,000           38,000
33 2.2.25 Дулааны шугам, сүлжээний өргөтгөл Хэрлэн сум, 8 дугаар баг/          10,000           10,000
34 2.2.26  Багийн ажлын албаны байрны гадна инженерийн шугам /Хэрлэн сумын 10 дугаар баг/          90,000           90,000
35 2.2.27 Инженерийн шугам, сүлжээний засвар /Хэрлэн сум 4 дүгээр баг, багшийн коллежийн 5, 6, 7 дугаар байр/          30,000           30,000
36 2.2.28 Ашиглалтгүй болсон янданг буулгах ажлын зардал /Хэрлэн сум 2 дугаар баг/          15,000           15,000
37 2.2.29 Нийтийн орон сууцны барилгын засвар /Хэрлэн сум, 11 дүгээр баг, 406 дугаар байр/          15,000           15,000
38 2.2.30 Нийтийн орон сууцны барилгын дээврийн засвар /Хэрлэн сумын 6-р багт-2, 7 дугаар багт 3, 9 дүгээр багт 4, 11 дүгээр багт 1, Халхгол суманд 4/        694,984          694,984
39 2.3.1 Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмж        130,000          130,000
40 2.3.2 Ерөнхий боловсролын сургуульд “Жаргалан” кафе байгуулах /бүх сумын сургуульд/          70,000           70,000
41 2.3.3 Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэгт “Багш хөгжлийн төв” байгуулах        118,000          118,000
42 2.3.4 Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны тохижилт тавилга, тоног төхөөрөмж /Баян-Уул, Сэргэлэн, Хөлөнбуйр сум/          35,000           35,000
43 2.3.5 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад тоног төхөөрөмж          25,000           25,000
44 2.3.6 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын гадна тоглоом /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг, 6 дугаар цэцэрлэг/          30,600           30,600
45 2.3.7 Соёлын төвийн тоног, төхөөрөмж /Булган, Чойбалсан сум/          40,252           40,252
46 2.3.8 Орон нутаг судлах танхимын тохижилт, тоног, төхөөрөмж          54,672           54,672
47 2.3.9 Орон нутаг судлах танхимын өргөтгөл /Сэргэлэн сумын соёлын төв/          65,000           65,000
48 2.3.10 Аймгийн төв номын сангийн Эрдэм шинжилгээний танхимын тохижилт            6,000             6,000
49 2.3.11 Аймгийн Хөгжимт драмын театрын бага танхимын тохижилт, шаардлагатай тоног төхөөрөмж          33,600           33,600
50 2.3.12 Аймгийн Спортын ордны зааланд шаардлагатай тоног төхөөрөмж /Биеийн тамир, спортын газар/          16,000           16,000
51 2.3.13 Эмнэлгийн түргэн тусламжийн авто машин /Булган, Дашбалбар, Цагаан-Овоо сум/        105,000          105,000
52 2.3.14 Аймгийн музейн сан хөмрөг, үзмэр нэмэгдүүлэх          20,000           20,000
53 2.3.15 Залуучуудын “Гарааны бизнесийг дэмжих Start-up”  төвийг шинээр байгуулахад шаардлагатай тохижилт, тоног төхөөрөмж        120,000          120,000
54 2.3.16 Мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнийг мөрдөн мөшгөх тогтолцоог хэрэгжүүлэх мал эмнэлэгийн цахим гэрчилгээ нэвтрүүлнэ.        150,000          150,000
55 2.4.1 “Ган Хэрлэн” зочид буудлын арын хатуу хучилттай авто замаас “Маршал” хотхон хүртэл хатуу хучилттай авто зам барих /100м/          73,813           73,813
56 2.4.2 Орон сууцны 24,25 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих /6-р баг/          32,866           32,866
57 2.4.3 Орон сууцны 15,16 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих /9-р баг/          34,987           34,987
58 2.4.4 Орон сууцны 9, 11 дүгээр байр дунд явган хүний зам барих /9-р баг/          19,084           19,084
59 2.4.5 Орон сууцны 12, 13, 14, 17 дугаар байрны дунд явган хүний зам барих          51,227           51,227
60 2.4.6 Орон сууцны 21 дүгээр байрны урд талд явган хүний зам барих /6-р баг/          11,662           11,662
61 2.4.7 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам дагуу түр буудаллах цэгийн гадна тохижилт, авто зогсоол барих ажлыг эхлүүлэх        735,662          300,000
62 2.4.8 Авто машины зогсоол /Хэрлэн сум 2, 9 дүгээр баг/          40,000           40,000
63 2.4.9 Хүүхдийн тоглоомын болон чийрэгжүүлэлтийн талбай нэмж байгуулах /Хэрлэн, Хөлөнбуйр, Чойбалсан сум/        220,000          220,000
64 2.4.10 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийн хөгжлийн төв, 15-р цэцэрлэг рүү явган хүний зам, гэрэлтүүлэг бүхий хатуу хучилттай авто зам барих  /300м/        210,000          210,000
65 2.4.11 Зам, талбайн гэрэлтүүлэгийн материал худалдан авах /Хэрлэн сум, Чойбалсан сум/        130,000          130,000
66 2.4.12 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, махны захуудад камержуулалт, засвар, шинэчлэлт хийх /Хэрлэн сум/          50,000           50,000
67 2.4.13 Төв замын гэрэлтүүлэг засвар, шинэчлэлт /Хэрлэн сум/          50,000           50,000
68 2.4.14 Хэрлэн голын эргийг талхагдлаас хамгаалах зорилгоор авто машины зогсоол, явган хүний зам барих /Хэрлэн сум/        120,000          120,000
69 2.4.15 Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн тохижилт /Чойбалсан сум/          60,000           60,000
70 2.4.16 Аймгийн хилийн заагт мэдээллийн самбар бүхий авто зогсоол барих /Хөлөнбуйр сум/          31,000           31,000
71 2.4.17 Галын голын гарамын засвар /Сэргэлэн сум/          60,000           60,000
72 2.4.18 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинэчлэх ажлын материалын зардал /Баянтүмэн, Хянганы гудамжны гэрэлтүүлгийг шинэчлэх/          24,826           24,826
73 2.4.19 Сумын төвөөс Чух нуурын чиглэлд Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажилд дэмжлэг /Дашбалбар сум/        120,000          120,000
74 2.4.20 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих ажилд дэмжлэг /Хөлөнбуйр сум/          20,000           20,000
75 2.4.21 Цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Хэрлэн сум, 3 дугаар баг/          31,000           31,000
76 2.4.22 Дулааны шугам сүлжээний дэд станцад ялтсан бойлер суурилуулах /Хэрлэн сум, 7 дугаар баг/        225,816          225,816
77 2.5.1 “Шинэ усан сан-6” төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх /Хэрлэн сум/          60,000           60,000
78 2.5.2 Худаг уст цэг, цооног гаргах /Сумдад/        130,000          130,000
79 2.6.1 Дорнод аймагт 2021 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын барилга, байгууламж, их засварын ажлын зураг төслийн зардал          50,000           50,000
80 2.6.2 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга, байгууламжийг буулгах ажлын ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх.          10,000           10,000
81 2.6.3 Чойбалсан хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу макет хийх          20,000           20,000
82 2.6.4 Тугийн сүмийн төлөвлөлт, зураг төсөвт шинэчлэлт хийлгэх          10,000           10,000
83 3.7 “Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх” төсөл хэрэгжүүлэх          24,000           24,000
84 3.9 БЗДХ өвчлөлийг бууруулах          50,000           50,000
85 3.12 “Элэгний В вирусын халдваргүй нярай” төслийг үргэлжлүүлж, дархлал тогтцыг үнэлэх          20,000           20,000
86 3.14 Зорилтот бүлгийн болон суурь өвчлөлтэй хүүхдүүдийг зуны сувилалд хамруулах          30,000           30,000
87 3.15 Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх /14-17 насны/          10,000           10,000

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

1 2.1.1 Рашааны эхийг хашиж хамгаална. /Дашбалбар сумын Чухын булаг, рашаан, Гурваннзагал сумын Хэрэмтийн рашаан, Чойбалсан сумын Минжүүрийн рашаан/          35,000           35,000
2 2.1.2 Булгийн эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах /Баяндун, Баян-Уул, Баянтүмэн, Дашбалбар сум/          36,000           36,000
3 2.1.3 Буйр нуураас суваг татаж Баян нуурын урсацыг сэргээх          74,422           74,422
4 2.1.4 Баруун нуурыг тохижуулах, мод тарих /Матад сум/          50,000           50,000
5 2.1.5 Худгийн уст цэг, цооног гаргах /Бүх суманд 1 болон хилийн зурвас бүхий суманд 3/        170,000          170,000
6 2.1.6 Ногоон байгууламжтай талбайд усны нөөц бүрдүүлэх, усалгааны нөхцөлийг сайжруулах /Хэрлэн сум/          30,000           30,000
7 2.1.7 Хэрлэн голыг талхагдлаас хамгаалах эко талбай хийх        140,000          140,000
8 2.2.2 Түймэрт шатсан талбайд ойжуулалтын ажил хийнэ.  /Баян-уул сум 50 га /          34,700           34,700
9 2.2.3 Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тохижуулах          90,000           90,000
10 2.2.4 Нийтийн эзэмшлийн талбайн хөрсийг элэгдлээс хамгаалах зорилгоор ногоон байгууламжийн талбайг нэмэгдүүлнэ.          93,396           93,396
11 2.3.1 Ан амьтдын амьдрах орчныг хамгаалж, сэргээн нутагшуулан тоо толгойг нэмэгдүүлэх          20,000           20,000
12 2.3.8 Хэрлэн голын загасны төрөл зүйлийг судлах судалгааны ажлын зардал          15,000           15,000
13 2.4.1 “Цэмцгэр Чойбалсан” хөтөлбөрийн хүрээнд хур хогийг цэвэрлэх /Хэрлэн сум, 1, 5 дугаар баг/          80,000           80,000
14 2.4.5 Иргэдэд экологийн боловсрол, хүмүүжил, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах, хогийг эх үүсвэрт нь ангилан ялгах ажлыг үргэлжлүүлэх          55,000           55,000
НИЙТ     923,518.0       923,518.0

Эх сурвалж: Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар

Мэдээг түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Сэтгэгдэл

  1. иргэн

    Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр төсөвт байгууллагуулын засвар хийдэггүй,замын сангийн хөрөнгөөр хийдэг юмуу?

    Өндөрхаан-Чойбалсангийн авто замын дагуу авто зогсоол барих ажлыг эхлүүлхэд 735,7 сая төгрөг зарцуулж болж байгаа юмуу, мөнгө угаах гээд байгаа юм бол аймгийнхаа төвд ажил хийгээч

    Нийт төсөвт өртөг нь хэдэн тэрбум төгрөг юм бол

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдэл бичихдээ ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална уу.

*