Дорнод аймгийн мэдээллийн сайт

Баян хангайн Хөшөө чулуу

МАТАД СУМЫН БАЯНХАНГАЙ БАГИЙН НУТАГТ ОРШИХ “ХӨШӨӨ ЧУЛУУ” Энэхүү “Хөшөө чулуу” нь аймгийн төвөөс 190 км, сумын төвөөс 40 км, багийн төвөөс 28 км-т оршдог ба уг дурсгалын өргөн 60 см, өндөр 2 м, зузаан 120 см бөгөөд XIII зууны үеийн дурсгал хэмээн үздэг түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал юм. Мөн уг дурсгалыг Чингисийн морины […]

Вангийн цагаан уулын тухай

Дорнод аймгийн Халх гол сумын нутагт улсын хилээс нааш оршдог д.т.д 1099м өндөрт орших эртний тахилгат уул юм. Их талын дунд орших энэ уулын бараа 40-150км-н алсаас харагдах ба оргил дээрээс нь 30-50км газрыг нүдээр харж болно. Цагаан уулын эргэн тойронд Зүрхийн цагаан хоолой, Цагаан овоо, Талын цагаан нуур (Сангийн далайн нуур) ,Цагаан даргавайн хоолой […]